SHERBESA E ADHURIMIT

03/23/2020

Mesazhi i vargut 28: Shpresa jonë e lavdishme është e sigurt sepse Perëndia bashkëvepron për të mirën tonë të përjetshme të gjitha gjërat për të gjithë ne që e duam Perëndinë dhe jemi thirrur sipas qëllimit të Tij, prandaj binduni Fjalës së Tij në çdo situatë për lavdi...

03/16/2020

Letra e Filipianeve: Jezusi gëzimi ynë. Gëzimi nuk varet nga rrethanat e mira, por nga marrëdhënia jonë me Zotin Jezu Krishtin madje edhe në mes të vuajtjeve. Gëzimi është prania frymërore e Zotit. 

"Gëzimi është një siguri e thellë që Perëndia i ka ka të gjitha gjërat...

02/17/2020

Mesazhi: Ndërkohë që jetojmë në një shoqëri të ndarë nga Perëndia ku njerëzit jetojnë për gjëra materiale dhe për veten e tyre, ne si populli i Perëndisë jemi shpëtuar dhe thirrur prej Tij për adhuruar Perëndinë dhe t’i shërbejmë Atij me jetët tona për lavdinë e Tij.  

...

02/10/2020

Mesazhi: Perëndia është i drejtë, i mëshirshëm dhe i hirshëm, prandaj Ai siguron një rrugë shpëtimi për të gjithë ata që pendohen dhe besojnë te Ai për shpëtimin e tyre (Zanafilla 3:1-24)  

Zanafilla 4:1-16 paraqet portretin e një njeriu pa besim, një njeriu në rebelim...

02/03/2020

Mesazhi: Perëndia është i drejtë, i mëshirshëm dhe i hirshëm, prandaj Ai siguron një rrugë shpëtimi për të gjithë ata që pendohen dhe besojnë te Ai për shpëtimin e tyre (Zanafilla 3:1-24)  

Zanafilla 4:1-16 paraqet portretin e një njeriu pa besim, një njeriu në rebelim...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.