SHERBESA E ADHURIMIT

12/08/2019

Katër premtime të mrekullueshme të mbretërimit të Jezu Krishtit dhe 7 karakteristika e Tij e të mbretërimit të Tij.

Katër premtime të mrekullueshme të mbretërimit të Jezu Krishtit: 
I. Jezusi do të sjellë dritë në errësirë (Isai 9:1-2)
II. Jezusi do të sjellë gëzim (Isa...

12/01/2019

Ne nuk duhet të harrojmë katër të vërteta kryesore: 

1. Kush është Perëndia dhe çfarë Ai ka bërë
2. Kush jemi ne
3. Ku jetojmë
4. Përse jetojmë këtu. 

Mesazhi: Le të kemi besim në çdo situatë te Perëndia ynë plotësisht Sovran, pafundësisht i urtë dhe përsosmërisht i mirë...

11/17/2019

Mesazhi: Le të kënaqemi në Zotin duke marrë pjesë në veprën e Tij të shpëtimit duke e konsideruar dhënien si privilegj, kënaqësi, përfitim shpirtëror dhe të përjetshëm, adhurim të Zotit dhe me besim te Zoti ynë  i hirshëm dhe besnik. 

5 gurë frymërorë të themelit m...

11/10/2019

Mesazhi: Sekreti i të qenit i kënaqur është të mësojmë të varemi në Zotin dhe në asgjë tjetër. 

Ne këto vargje ne gjejmë 4 përbërësit kryesor të qenit i kënaqur:

I. Baza e kënaqjes: mirënjohja dhe besimi te sovraniteti dhe mirësia e Perëndisë  (4:10)
II. Kënaqja nuk vare...

11/03/2019

Mesazhi: Le të mos shqetësohemi për asgjë, por duke besuar te Zoti në çdo rrethanë, për çdo gjë le të lutemi me besim dhe falënderim dhe duke menduar dhe vepruar sipas Fjalës së Zotit, paqja e Perëndisë do të ruajë zemrat dhe mendjet tona, dhe Perëndia i paqes do të je...

10/27/2019

Shtatë Bekime që Ne Kemi në Krishtin

1. Ai na ka bekuar ne me çdo bekim frymëror. (v. 3) 
2. Ai na zgjodhi ne. (v. 4)
3. Ai na paracaktoi ne për adoptim. (v. 5-6) 
4. Ai na shpengoi ne. (v. 7-8a)
5. Ai na bëri të njohur misterin e vullnetit të Tij. (v. 8b-10)
6. Ai na k...

10/20/2019

Përse Gjoni 2:13-25? Fryma e Shenjtë ashtu sikurse paraqitet përmes shkrimeve të Gjonit, do që ju të dini që Jezusi zë besë në besimin tuaj nëse ju besoni tek Fjala e Perëndisë. Tre pyetje që duhet t’i përgjigjeni për të ditur nëse jeni i Krishterë apo thuajse i Krisht...

10/13/2019

Mesazhi: Që ne kisha e Krishtit të ecim në mënyrë të qëndrueshme në Zotin, për të vazhduar të rritemi në karakterin e Tij  dhe të dëshmojmë fuqinë transformuese të ungjillit të Tij botës së rënë, le të ecim në dashurinë e Tij, lavdinë e Tij, qëndrimin e Tij, gëzimin e...

10/06/2019

Mesazhi: Si qytetarë të qiellit për lavdinë Perëndisë dhe gëzimin tonë, le të shenjtërohemi duke dalluar dhe ndjekur shembujt e perëndishëm dhe ndaluar së ndjekuri të gjithë shembujt e paperëndishëm, duke i mbajtur sytë te shpresa jonë e përjetshme, ardhja e dytë e Jez...

09/29/2019

Mesazhi: Për shkak se Krishtit na ka shpëtuar, si mirënjohje ndaj Tij për atë që Ai ka bërë për ne, le të rendim me gëzim me përkushtimin dhe zellin më të madh, pa u lodhur vazhdimisht që të ndjekim Krishtin dhe të bëhemi si Krishti në mënyrë që të jetojmë si Ai dhe pë...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:00

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.