SHERBESA E ADHURIMIT

09/16/2018

“Gëzohu . . . (dhe) kujto Krijuesin tënd në ditët e rinisë sate.” Predikuesi 11:9, 12:1

I. Gëzohu nën dritën e vdekjes. (11:7-8)

     1. Gëzo të mirat çdo ditë. (v. 8)

     2. Mendo për realitetin e vdekjes. (v. 9)

II. Gëzohu nën dritën e gjykimit. (11:...

09/01/2018

Përdor urtësinë, sepse - “Dituria ka epërsinë t'ia dalë gjithnjë mbarë.” Predikuesi 10:10

A. Meqenëse pak marrëzi e shkatërron fuqinë e urtësisë në drejtim, përdor urtësinë në drejtim. (9:13-9:18)

B. Meqenëse pak marrëzi e përmbys drejtim si dhe jetën në përgjithësi, për...

09/17/2017

Qëllimet tona:

Të shohim arsye pse Bibla është e besueshme.

Të mësojmë fakte rreth transmetimit të Biblës.

Të kuptojmë rrjedhimet e këtyre fakteve për jetën tonë të përditëshme.

Përqasja jonë:

Nuk e lexojmë me presupozime të kundër mbinatyrshme.

Nuk e lexojmë me presupozimin...

08/13/2017

Mesazhi: Te Galatasve 5:13-26 do të shohim 2 të vërteta në lidhje me frytin e Frymës dhe se si këto zbatohen në punë.

Fryti i Frymës: “Por fryti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli.” (v. 22)

1. Kem...

07/23/2017

Mesazhi: Te Marku 10:32-45 do të shohim 3 zbatime në lidhje me punën dhe fuqinë

Situata dhe biseda paraprake (v. 32-42)

1 - Mos kërko pushtet për të marrë fuqi (v. 42-43a)
2 - Bëhu shërbëtorë për të marrë fuqi (v. 43b-44)
3 - Ndiq shëmbullin e fuqishëm të Jezusit (v....

02/12/2017

Tema: Personi dhe 2 praktikat e bashkësisë së vërtetë

Personi i bashkësisë së vërtetë - Karakteri i Perëndisë

Praktika e 1rë – Ecja në dritë

Praktika e 2të – Rrëfimi i mëkatëve

12/17/2016

Tema: Do të shohim 3 të vërteta të mahnitshme në “punën paraprake” të lindjes së Krishtit

E Vërteta e Parë: Ai nuk mbahej fort pas pozicionit të Tij hyjnor. (v. 6)
“i cili, edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me...

10/30/2016

Lutja e Palit
“Prandaj edhe unë, qëkur dëgjova për besimin tuaj në Jezu Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj gjithë shenjtorëve, nuk pushoj së falënderuari për ju dhe duke ju kujtuar në lutjet e mia, 

Kërkesa
“që Perëndia i Zotit tonë Jezu Krisht, Ati i lavdisë, t'ju...

06/12/2016

 Le të takojmë këtë personazh. Në fakt do të shohim një shkëmbim midis Jezusit dhe këtij personi. Dishepujt janë vëzhgues, jo pjesmarrës. Prandaj le të imagjinojmë sikur të ishim edhe ne aty. Ndiqni këtë histori në Biblën tuaj, por edhe imagjinoni që jeni bashkë aty.

1...

12/27/2015

Synimi për sot: Të mësojmë 3 të vërteta mbi destinacionin tonë (Ardhja e dytë e Krishtit). Është:

1. E menjëhershme (1 Thes. 1:9-10) 
Përherë i falemnderit Perëndisë tim për ju, për hirin e Perëndisë, i cili ju është dhënë me anë të Jezu Krishtit, sepse në atë u bëtë të...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.