SHERBESA E ADHURIMIT

07/08/2018

1. Work Was Created to give us Understanding
     a. God designed work with a specific purpose
     b. Work existed before the fall, it was made more difficult for a reason
    c. Sin has perverted the system and fruit of work
    d. Work revea...

08/20/2017

1. Mbani mend se për kë punoni
 
    - Për Krishtin
      Efesianëve 6:5 -  “porsi Krishtit,” 
      Efesianëve 6:6 -  “si shërbëtorë të Krishtit,” 
      Efesianëve 6:7 -  “si për Krishtin dhe jo si për njerëzit.”...

07/30/2017

Administrimi – përdorimi i burimeve që Perëndia i ka dhënë secilit prej nesh, për lavdinë e Tij.

Të gjithë kanë dhunti nga Perëndia dhe janë administratorë të asaj që Perëndia u ka dhënë.

5 Parimet e Administrimit

Të punoni për lavdinë e Perëndisë dhe të mirën e të tjerëv...

02/19/2017

1. Friendships focus on God’s glory / Miqësitë përqëndrohet në lavdinë e Perëndisë
2. Friendships are about helping people be a part of God’s plan / Miqësitë janë për të ndihmuar njerëzit të jenë pjesë e planit të Perëndisë.
3. Friendships have Sadness and Joy / Miqësi...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.