SHERBESA E ADHURIMIT

12/27/2015

Synimi për sot: Të mësojmë 3 të vërteta mbi destinacionin tonë (Ardhja e dytë e Krishtit). Është:

1. E menjëhershme (1 Thes. 1:9-10) 
Përherë i falemnderit Perëndisë tim për ju, për hirin e Perëndisë, i cili ju është dhënë me anë të Jezu Krishtit, sepse në atë u bëtë të...

12/20/2015

Tema: Perëndia u bë njeri në mënyrë që Ai të vdiste, në mënyrë që të na kthente në bashkësi me Perëndinë dhe ta njihnim Atë tani dhe përjetësisht. 

Jezu Krishti, Fjala e përjetshme (Gjoni 1:1-5)
Jezu Krishti epiqendra e shpalljes së njeriut për njeriun (Gjoni 1:6-8)
Jez...

12/13/2015

Të rritemi në përkushtimin tonë ndaj Fjalës së Zotit.

Mesazhi 1: Si të jetojmë nga çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë (2 Tim. 3:14-17)
Të ushqyerit dhe të jetuarit sipas Fjalës së Perëndisë është nevoja jonë më e madhe, prandaj është më e rëndësishme se ushqimi ynë i...

12/06/2015

A jemi krijuar ne si qenie njerëzore të jetojmë në mënyrë të pavarur nga këshilla e Perëndisë? 
26 Pastaj Perëndia tha: "Ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjasim me ne, dhe të ushtrojë sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshë...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.