SHERBESA E ADHURIMIT

08/28/2016

Mesazhi i Perëndisë për nineveasit me anë të profetit Jona, reagimi i tyre ndaj këtij mesazhi dhe si veproi Perëndia me nineveasit.

Libri i profetit Jona 3:4-10

  1. Cili ishte mesazhi i Perëndisë për nineveasit? v. 4

“Jona nisi të futet në qytet në një ditë rrugë dhe d...

08/07/2016

“4 Parime që na ndihmojnë për të përmbushur misionin që Perëndia na ka dhënë”:

1.Perëndia i jep secilit prej fëmijëve të Tij, një mission

2.Ndonjëherë kjo përfshin bërjen e gjërave që nuk janë të    lehta (gjykuar nga ana njerëzore)

3.Perëndia i do të gjithë nje...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.