SHERBESA E ADHURIMIT

11/27/2016

Mesazhi i vargjeve 28-30: Shpresa jonë e lavdishme është e sigurt sepse Perëndia bashkëvepron për të mirën tonë të përjetshme të gjitha gjërat për të gjithë ne që e duam Perëndinë, për të gjithë ne që jemi thirrur sipas qëllimit të Tij, prandaj binduni Fjalës së Tij në...

11/20/2016

Mesazhi: Ashtu siç gjejmë ndihmë në vuajtjet tona nga shpresa e lavdisë, po ashtu Fryma e Shenjtë na ndihmon në dobësinë tonë, si rrjedhim le të mbështetemi te Fryma e Shenjtë të ndihmojë në lutje që të jetojmë në çdo situatë sipas vullnetit të Zotit për lavdinë e Tij....

11/13/2016

“Bëhuni imituesit e mi, vëllezër, dhe vëreni ata që ecin kështu, sipas shembullin që keni në ne. Sepse shumë nga ata, për të cilët ju kam folur shpesh, edhe tani po jua them duke qarë, ecin si armiq të kryqit të Krishtit, dhe fundi i tyre është humbje, perëndia i tyre...

11/06/2016

Veprat e Apostujve 5:17-42 : “…duke u gëzuar sepse qenë çmuar të denjë të fyhen për emrin e Jezusit. 

“Veprat e Apostujve 14:22 : “…dhe duke thënë se me shumë pikëllime duhet të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë.” 

Filipianëve 1:29 “Sepse juve ju është d...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.