SHERBESA E ADHURIMIT

01/15/2017

Askush dhe asgjë nuk e thyen dot dashurinë e Perëndisë për ata që janë në Krishtin Jezus!

Hyrje
A ju do Perëndia? Si e dini që ju do Perëndia? Sa e madhe është dashuria e Perëndisë për ju? Pse ju do ju Perëndia? A mund të bëni ju diçka që Perëndia të mos ju dojë më? A m...

01/08/2017

Galatasve 6:1-5

Mesazhi: Le të ecim në Frymë duke e dashur aq njëri-tjetrin si vëllezër dhe motra të Krishtit saqë të korrigjojmë njëri-tjetrin me frymë butësie duke mbajtur barrët e njëri-tjetrit dhe secili duke mbajtur barrën e vet për ndërtimin e trupit të Krishtit. 

...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.