SHERBESA E ADHURIMIT

03/26/2017

Mesazhi:
Njerëzit fetarë kanë nevojë të shpëtohen po aq sa edhe njerëzit jo fetarë sepse zelli fetar dhe veprat e mira nuk mund të kënaqin në asnjë lloj mënyrë kërkesat e Perëndisë për drejtësi, prandaj çdo njeri fetar ose jo fetar mund të bëhet i drejtë para Perëndisë...

03/19/2017

Mesazhi:Krishti është Zoti dhe Shpëtimtari i vetëm dhe do të bëhen të drejtë para Perëndisë vetëm ata që i nënshtrohen Jezu Krishtit si Zot dhe Shpëtimtar dhe të gjithë ata që mendojnë se mund të shpëtojnë (drejtojnë) jetën e tyre nuk do të bëhen të drejtë para Perëndi...

03/12/2017

Mesazhi:Krishti është Zoti dhe Shpëtimtari i vetëm dhe do të bëhen të drejtë para Perëndisë vetëm ata që i nënshtrohen Jezu Krishtit si Zot dhe Shpëtimtar dhe të gjithë ata që mendojnë se mund të shpëtojnë (drejtojnë) jetën e tyre nuk do të bëhen të drejtë para Perëndi...

03/05/2017

Mesazhi:Perëndia është absolutisht sovran dhe gjithçka që ndodh janë rezultat i vendimeve të vullnetit të Tij të lirë sovran për lavdinë e Tij, por megjithatë çdo njeri do të mbahet përgjegjës nga Perëndia për çdo gjë dhe do të japë llogari përpara Tij. 

Perëndia nuk ës...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.