SHERBESA E ADHURIMIT

04/30/2017

“Ejani, të adhurojmë dhe të përkulemi, të gjunjëzohemi përpara Zotit që na ka bërë”. Psalmi 95:6

“Njeriu i kohëve moderne, adhuron punën e tij, punon tek loja e tij dhe luan tek adhurimi i tij”.

Adhurimi? 
… sepse është shkruar:"Adhuro Zotin, Perëndinë tënd, dhe shër...

04/23/2017

Mesazhi:Ne kemi privilegjin dhe përgjegjësinë nga Perëndia dhe jemi dërguar prej Tij që të shpallim lajmin e mirë të shpëtimit të gjithë njerëzve pavarësisht se ata mund të mos ta besojnë në kryeneçësinë e zemrave të tyre. 

Dy të vërteta kryesore të ungjillëzimit:

I....

04/16/2017

Mesazhi: Vetëm një person është ringjallur nga të vdekurit në historinë njerëzore dhe Ai është Jezu Krishti, Biri i përjetshëm i Perëndisë, i Cili erdhi në botë, jetoi, vdiq dhe ringjall për të gjithë ata që do të besojnë te Ai për t’ju dhënë një jetë të re. 


Tre të...

04/09/2017

Mesazhi:Çdo njeri që beson me gjithë zemër në Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin e Tij të Ringjallur do të shpëtohet. 

Tre elemente thelbësore të besimit shpëtues: 
I. Njohja dhe pranimi i Shpëtimtarit të Ringjallur si Zot (Rom. 10:9a)

II. Besimi me gjithë zemër...

04/02/2017

Mesazhi: Që të shpëtohemi duhet të pranojmë që ne nuk e shpëtojmë dot veten [nuk jemi të drejtë dhe nuk e bëjmë dot veten të drejtë] dhe mund të shpëtojmë vetëm përmes besimit vetëm në Jezusin si Shpëtimtar i ringjallur dhe Zot [Ai na bën të drejtë përmes drejtësisë që...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.