SHERBESA E ADHURIMIT

06/28/2017

Mesazhi: Puna pas rënies së njeriut në mëkat është e rëndë sepse mëkati e ndau njeriun nga Perëndia dhe e nxori njeriun jashtë kopshtit të Perëndisë, por Perëndia ka dërguar Birin e Tij Jezu Krishtin që përmes Tij të rregullojmë marrëdhënien me Perëndinë dhe puna të ma...

06/18/2017

Mesazhi: Ne jemi krijuar që të punojmë si krijues, bashkëpunues, si kultivues nën Perëndinë për të reflektuar Perëndinë për lavdinë e Tij.

Ne do të shikojmë dy aspekte kryesore të qëllimit për të cilin na Perëndia krijoi: 
I. Krijuar për të punuar 
A. Puna si krijim
B...

06/11/2017

Mesazhi: Përlëvdojeni Perëndinë çdo ditë në bindje të gëzueshme ndaj Fjalës së Tij në çdo aspekt të jetës tuaj sepse Perëndia ynë është Perëndi sovran mbi çdo gjë, i vërtetë, zemërgjerë dhe i pakuptueshëm. 

Katër tipare të mrekullueshme të Perëndisë tonë të lavdishëm:
...

06/04/2017

Mesazhi: Përlëvdojeni Perëndinë çdo ditë duke iu bindur Fjalës së Tij në çdo aspekt të jetës tuaj sepse Perëndia ynë është Perëndi sovran mbi çdo gjë, i vërtetë dhe zemërgjerë. 

Tre tipare të mrekullueshme të Perëndisë tonë të lavdishëm: 

I. Sovran (25-26a).
Përlëvdo...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.