SHERBESA E ADHURIMIT

08/27/2017

Cila duhet të jetë përgjigja e një të krishteri, ndaj një eprori të padrejtë?
1 Pjetrit 2:18-23

Çfarë është autoriteti dhe kush e jep atë?

Cila duhet të jetë përgjigja e një të krishteri, ndaj një eprori të padrejtë?
“Ju, shërbëtorë, nënshtrojuni në cdo druajtje zotë...

08/20/2017

1. Mbani mend se për kë punoni
 
    - Për Krishtin
      Efesianëve 6:5 -  “porsi Krishtit,” 
      Efesianëve 6:6 -  “si shërbëtorë të Krishtit,” 
      Efesianëve 6:7 -  “si për Krishtin dhe jo si për njerëzit.”...

08/13/2017

Mesazhi: Te Galatasve 5:13-26 do të shohim 2 të vërteta në lidhje me frytin e Frymës dhe se si këto zbatohen në punë.

Fryti i Frymës: “Por fryti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli.” (v. 22)

1. Kem...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.