SHERBESA E ADHURIMIT

09/24/2017

Sola Scriptura: “Tërë këshilla e Perëndisë, në lidhje me të gjithat e domosdoshme për lavdinë e Tij, shpëtimin e njeriut, besimin dhe jetën është hedhur qartë në Shkrimet ose përmes rrjedhimeve të mira dhe domosdoshme që mund të nxirren nga Shkrimet: Të cilave nuk mund...

09/17/2017

Qëllimet tona:

Të shohim arsye pse Bibla është e besueshme.

Të mësojmë fakte rreth transmetimit të Biblës.

Të kuptojmë rrjedhimet e këtyre fakteve për jetën tonë të përditëshme.

Përqasja jonë:

Nuk e lexojmë me presupozime të kundër mbinatyrshme.

Nuk e lexojmë me presupozimin...

09/10/2017

Mesazhi: Për shkak se Perëndia i ka vënë drejtuesit në shërbim të kishës për të mirën e saj, çdo anëtar i kishës duhet t’i dëgjojë dhe t’iu nënshtrohet drejtuesve të kishës dhe ndihmojnë ata të shërbejnë me gëzim.

Dy të vërteta kryesore të marrëdhënies së çdo anëtari të...

09/03/2017

Mesazhi: Për shkak se ne të gjithë jemi rrezikuar nga dashuria për para, për shkak se çfarë është dhe çfarë na bën, secili prej nesh çdo ditë duhet t’ia dorëzojë veten Zotit dhe në shërbim të Tij.

Do të shohim 3 të vërteta mbi dashurinë për para:

1. Dashuria për para në...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.