SHERBESA E ADHURIMIT

10/29/2017

Mesazhi: Ne dishepujt e Krishtit, qytetarë të rilindur të mbretërisë së Perëndisë, që kemi njohur Perëndinë dhe dashurinë e Tij, Zoti dhe Shpëtimtari ynë Jezus na urdhëron të duam të gjithë njerëzit si veten e tonë, madje edhe armiqtë tanë, duke ju bërë mirë dhe lutur...

10/22/2017

Mesazhi: Nëse ne kthehemi te Perëndia dhe zgjedhim çdo ditë ti japim vetëm Perëndisë të gjithë lavdinë e sundimin të Tij në krijimin e Tij dhe të shpëtimit tonë atëherë jo vetëm do të gjejmë vendin e duhur në universin e Tij, por ne do të përjetojmë gëzimin dhe kënaqës...

10/15/2017

Mesazhi: Perëndia I bën të drejtë mëkatarët me veten e Tij vetëm përmes besimit bindës vetëm në Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar sepse vetëm jeta zëvendësuese dhe vepra shlyese e pafundme e Birit të Tij në kryq bën të mundur që Perëndia të mund të jetë i drejtë dhe...

10/01/2017

Nё qoftё se ti je i krishterё, ti je shpёtuar dhe qёndron vetёm me anё tё Hirit tё Perёndisё!
Efesianёve 2:1-10

Në mënyrë që të vendosim Perëndinë në qendër të jetëve tona, në mënyrë që të rrokim këtë hir të Tij, kemi nevojë për këto tre gjëra:


1. Të kuptojmë veten tonë...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.