SHERBESA E ADHURIMIT

11/26/2017

Marrëdhëniet nën Hir: Dashuria e Hirit e Familjes së Perëndisë për njëri-tjetrin dhe për të tjerët.

Mesazhi: Jeta e përkushtuar Perëndisë dhe e transformuar prej Tij, na thërret që të duam njëri tjetrin në kishë dhe njerëzit e tjerë me një dashuri të vërtetë.

Si është da...

11/19/2017

Mesazhi: Për ne që Perëndia na ka shpëtuar në Hirin e Tij, kënaqësia dhe gëzimi i vërtetë është ta adhurojmë Atë duke i shërbyer Atij me dhuntitë e Hirit të Tij me qëndrimin e duhur në marrëdhënie të duhur me trupin e Krishtit për rritjen e këtij trupi dhe përparimin e...

11/11/2017

Mesazhi: Kuptimi, gëzimi dhe kënaqësia e vërtetë në jetë është t’i paraqesim çdo ditë trupat tanë në mënyrë flijuese në bindje dhe shërbim të plotë Zotit sipas vullnetit të Tij që e zbulojmë përmes të ripërtëritjes së mendjes në Fjalën e Tij.  


Romakëve 12:1-2 përmban...

11/05/2017

Mesazhi: Meqenëse kemi përjetuar mëshirat e mëdha hyjnore sovrane të Perëndisë i vetmi adhurim i duhur i Perëndisë është që ti kushtojmë plotësisht trupin tonë me gjithë zemër Perëndisë si një sakrificë e gjallë, e shenjte dhe e pëlqyeshme Perëndisë dhe le të mos e lëm...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.