SHERBESA E ADHURIMIT

12/24/2017

Mesazhi: Shpresa e vërtetë e vetme gjendet vetëm në personin e Jezu Krishtit, Perëndinë që erdhi në botë si njeri që ta na kthejë shpresën e humbur.

Katër gjëra në lidhje me shpresën:

1 - Historia e Krishtlindjes është histori shprese. Kthimi i shpresës, shpresa humbi dh...

12/17/2017

Mesazhi: Perëndia vetë erdhi në botë në Jezu Krishtin dhe u bë njëri në mënyrë që si Perëndi dhe njeri i pandarë të bënte atë që ne dhe askush tjetër kurrë nuk mund ta bënte, të jepte trupin e Tij si flijim për ne në kryq, për të marrë zemërimin e Atit për mëkatet tona...

12/10/2017

Mesazhi: Qëllimi, gëzimi dhe kënaqësia e vërtetë qëndron te jeta e përkushtuar plotësisht Perëndisë dhe e transformuar prej Tij, që me dashuri të vërtetë i shërbejmë njëri-tjetrit në kishë dhe të tjerëve jashtë kishës Tabloja e dashurisë në veprim:

I. Dashuria e vërtetë...

12/03/2017

Marrëdhëniet nën Hir: Dashuria e Hirit e Familjes së Perëndisë për njëri-tjetrin dhe për të tjerët.

Mesazhi: Qëllimi, gëzimi dhe kënaqësia e vërtetë qëndron te jeta e përkushtuar plotësisht Perëndisë dhe e transformuar prej Tij, që me dashuri të vërtetë i shërbejmë njër...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.