SHERBESA E ADHURIMIT

01/28/2018

Çdo shpirt le t’u nënshtrohet autoriteteve qeverisëse. Sepse nuk ekziston asnjë autoritet përveçse nga Perëndia dhe ato që ekzistojnë janë caktuar Perëndia. Prandaj kushdo që ngrihet kundër autoriteteve, ngrihet kundër caktimit të Perëndisë dhe ata që ngrenë krye do të...

01/21/2018

Mesazhi: Për shkak se Perëndia ka qenë i mirë me ne mëkatarët në Krishtin dhe Ai është gjykatësi i drejtë, mos e ktheni asnjëherë të keqen me të keqe ndaj askujt çfarëdo që mund t’ju kenë bërë ose bëjnë, mos u mund nga e keqja, por munde te keqen duke bërë mirë. 

Pesë t...

01/14/2018

Mesazhi: Qëllimi, gëzimi dhe kënaqësia e vërtetë qëndron te jeta e përkushtuar plotësisht Perëndisë dhe e transformuar prej Tij, që me dashuri të vërtetë i shërbejmë njëri-tjetrit në kishë dhe të tjerëve jashtë kishës Tabloja e dashurisë në veprim:

I. Dashuria e vërtetë...

01/06/2018

Mesazhi: Meqenëse vetëm njohja e Perëndisë dhe dashurisë së Tij për ne dhe asgjë tjetër nuk do të mund të kënaqë dëshirën më të thellë dhe të madhe të zemrave tona, ne duhet të kërkojmë Atë çdo ditë të jetës tonë që të kënaqemi me praninë e Tij dhe lavdinë e Tij. 

Katër...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.