SHERBESA E ADHURIMIT

03/25/2018

Three points in today’s message:

1- A universal question the Church must answer

2- A personal question each of us must answer for ourselves

3- The purpose and the power behind these questions.

Tri pika në mesazhin e sotëm:

1- Një pyetje universale së cilës Kisha duhet të di...

03/18/2018

Mesazhi: Epoka e re e mbretërimit të Krishtit po afrohet gjithmonë e më shumë dhe ju nuk jeni më të natës, por të ditës, prandaj si rrjedhim jetoni si njerëz të ditës me gëzim hiqni rrobat e natës dhe vishni armët e dritës, vishni Zotin Jezu Krishtin që të bëhemi dhe j...

03/11/2018

Mesazhi: Epoka e re po troket, nata po ikën dhe po vjen dita, prandaj le të heqim veprat e epokës së vjetër dhe të veshim armët e dritës, të mos ecim në mënyrën e vjetër, por të veshim Krishtin që të bëhemi si Ai dhe jetojmë si Ai në botë për lavdinë e Tij. 

Një të vërt...

03/04/2018

Mesazhi: Hiri i Perëndisë na kthen nga marrës në dhënës të gëzuar të dashurisë duke u përpjekur të lajmë borxhin e pashlyeshëm të dashurisë ndaj çdo njeriu që Perëndia vendos në jetën tonë sepse dashuria përmbledh çfarë Perëndia dëshiron që ne të bëjmë.

Dy të vërteta të...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.