SHERBESA E ADHURIMIT

04/29/2018

Mesazhi: Për shkak se Perëndia na ka dashur neve në Krishtin edhe ne duhet të duam njëri-tjetrin madje edhe nëse kufizon lirinë tonë personale pa cenuar ndërgjegjen tonë apo të tjetrit. 

Tre parime që duhet të na udhëheqin ne në marrëdhënie me njëri-tjetrin:  

1. Parimi...

04/22/2018

Mesazhi: Për shkak se Perëndia na ka dashur neve në Krishtin edhe ne duhet të duam njëri-tjetrin madje edhe nëse kufizon lirinë tonë personale pa cenuar ndërgjegjen tonë apo të tjetrit. 

Tre parime që duhet të na udhëheqin ne në marrëdhënie me njëri-tjetrin:  

1. Parimi...

04/15/2018

Tema: Uniteti i dashurisë në Kishë: Pranojeni njëri-tjetrin siç ju ka pranuar ju Perëndia.

Mesazhi: Ne si pjesëtare të familjes së Perëndisë për shkak se kemi njohur hirin e Tij aq të madh të pashterueshëm ndaj nesh, Ai na thërret që në çështjet që nuk janë thelbësore t...

04/08/2018

Uniteti i dashurisë në Kishë: Pranojeni njëri-tjetrin siç ju ka pranuar ju Perëndia.

Mesazhi: Ne si pjesëtare të familjes së Perëndisë që kemi njohur hirin e Tij aq të madh të pashterueshQëm, Perëndia na thërret që në çështjet që nuk janë thelbësore të pranojmë njëri-tj...

04/01/2018

Mesazhi: Sipas Filipianëve 3:7-11, Besimi në Krishtin shfaqet në tre mënyra të pagabueshme

I. Besimi në ringjalljen e Krishtit ndikon mënyrën si unë i shikoj arritjet e mia (v.7)
    a. Pali kishte menduar që ai ishte një njeri i mirë për shkak të gjërave që ai bënte...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.