SHERBESA E ADHURIMIT

06/24/2018

I. Flluska e parë e madhe e jetës: Më shumë urtësi, më shumë dhimbje (Predikuesi 1:12-18)

II. Flluska e dytë e madhe: Më shumë dhënie mbas qejfeve, më pak i kënaqur (2:1-11)

III. Plasja e flluskës së parë: Urtësia nuk e zgjidh dot problemin e vdekjes (2:12-17)

IV. Plasja...

06/17/2018

Çfarë përfitimi ka njeriu nga gjithë mundi i tij, kur mundohet nën rrezet e diellit?

06/10/2018

I. Hyrje dhe rëndësia e serisë së studimit të Predikuesit
II. Titulli i Librit: Pse është titulluar Predikuesi 
III. Qëllimi dhe mesazhi i këtij libri
IV. Jeta e Solomonit si paralajmërim për ne. 
   A. Hyrje
   B. Trashëgimia shpirtërore e Solomonit.
   C. K...

06/03/2018

Mesazhi: Le të duam të tjerët duke mos u zemëruar me ta. 
Le të shikojmë tre pika kryesore për zemërimin: 
I. Çfarë është zemërimi? 
 a. Një situatë e zakonshme zemërimi
 b. Gjashtë të vërteta në lidhje me zemërimin
  1. Zemërimi është mëkatar (Efes.4:26-27; 31). 
...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.