SHERBESA E ADHURIMIT

07/29/2018

Mos dëshiro pasuritë, por shijo dhuratat qё Perёndia tё jep çdo ditё! 

I. Ata që dëshirojnë pasuri, nuk do të kënaqen! (5:8-12; 6:7-9)
II. Është një e keqe kur dikush nuk e gëzon jetën! (5:13-17; 6:1-2)
III. Shijo dhuratat që Perëndia të jep çdo ditë! (5:18-20)

07/22/2018

Mesazhi: Ne si njerëz të krijuar prej Perëndisë dhe shpëtuar prej Tij për të qenë adhurues të Tij të vërtetë, le ta adhurojmë Perëndinë me një nderim të thellë. 

Te Predikuesi 5:1-7 na jepen katër veçori të adhurimit të vërtetë të Perëndisë të atyre që janë shpëtuar nga...

07/15/2018

Ideja kryesore e këtij pasazhi: Vetëm mund të jesh në majë por jeta është më mirë së bashku.

Do të shikojmë 2 personazhe dhe 1 mësim i vlefshëm.
I. Miliarderi i Vetmuar 4:7-8
II. Superioriteti i Komunitetit 9-12
III. Mbreti i Çuditshëm i Harruar 4:13-16

07/08/2018

1. Work Was Created to give us Understanding
     a. God designed work with a specific purpose
     b. Work existed before the fall, it was made more difficult for a reason
    c. Sin has perverted the system and fruit of work
    d. Work revea...

07/01/2018

Jeta e vërtetë është njohja e Perëndisë, bindja ndaj Fjalës së Tij dhe në shërbim të Tij në botën e Tij për lavdinë e Tij. 

Le të shohim tre të vërteta të mrekullueshme në lidhje me kohërat nga Predikuesi 3:1-15
I. Perëndia i ka caktuar përgjithmonë të gjitha  kohërat (...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.