SHERBESA E ADHURIMIT

01/27/2019

Mesazhi: Le ti japim lavdi vetëm Perëndisë sepse Ai tërësisht nga hiri i Tij  na ka shpëtuar dhe po na themelon përmes ungjillit të Tij në mënyrë që të shfaqë fuqinë, planin, qëllimin dhe urtësinë e Tij të përjetshme për lavdinë e Tij përmes Jezu Krishtit, Birit të Tij...

01/20/2019

Mesazhi: Le të jemi vazhdimisht vigjilentë për të ruajtur kishën e Zotit tonë Jezus nga mësuarit e rremë duke u larguar prej tyre dhe i dalluar ata dhe duke u mbështetur në Zotin dhe hirin e Tij. 

Le të shohim nga kush dhe si duhet të ruhemi : 
I. Nga kush duhet të ruhe...

01/13/2019

Mesazhi: Ne jemi shpëtuar nga Zoti ynë Jezu Krisht në mënyrë që përmes hirit të Tij ndërtues të jemi një kishë me njerëz të ndryshëm të zakonshëm që e njohin Zotin, po rriten në Të, i shërbejnë Atij dhe e duan njëri-tjetrin. 

Një kishë e shëndetshme përbehet nga anëtarë...

01/06/2019

Mesazhi: Meqenëse vetëm njohja e Perëndisë dhe e dashurisë së Tij për ne dhe asgjë tjetër nuk do të mund të kënaqë dëshirën më të thellë dhe më të madhe të zemrave tona, le të kërkojmë Atë çdo ditë të jetës tonë që të kënaqemi me praninë e Tij dhe lavdinë e Tij dhe të...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.