SHERBESA E ADHURIMIT

03/31/2019

etëria e Tij e mirë për të shfaqur bukurinë dhe plotësinë e Tij. . 

I. Perëndia, Mbreti i universit e krijoi universin dhe tokën me fuqinë e Fjalës së Tij (Zanafilla 1:1-25)

II. Perëndia, Mbreti i universit e përfundoi punën e Tij në shtatë ditë (Zanafilla 1:1-25). 

III....

03/24/2019

Mesazhi: Perëndia vetëm ka ekzistuar dhe qenë gjithmonë personal dhe Ai vetëm ka krijuar çdo gjë nga asgjëja për të shfaqur bukurinë dhe plotësinë e Tij, prandaj Perëndia vetëm është i denjë për adhurim nga i gjithë krijimi i Tij, sidomos prej nesh që jemi krijuar në s...

03/17/2019

Bibla paraqet dy gjëra të rëndësishme që janë absolutisht të qarta dhe të paevitueshme:

E para: Bibla është tepër e qartë në mësimin e saj që njerëzimi po shkon drejt një momenti përfundimtar gjykimi të pashmangshëm. 

E dyta: Nëse unë jetoj një jetë të papenduar nga idhu...

03/10/2019

1. Çfarë është lutja?
    a. Lutja është një punë dhe një disiplinë.
    b. Lutja është bisedim me Perëndinë.
    c. Lutja është adhurim, rrëfim, falenderim dhe kërkesë.

2. Çfarë kërkon Perëndia prej nesh në lutje?
    a. Lutja kërkon hir - “Perëndia kërk...

03/03/2019

1. Çfarë është lutja?
    a. Lutja është një punë dhe një disiplinë.
    b. Lutja është bisedim me Perëndinë.
    c. Lutja është adhurim, rrëfim, falenderim dhe kërkesë.

2. Çfarë kërkon Perëndia prej nesh në lutje?
    a. Lutja kërkon hir - “Perëndia kërk...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.