SHERBESA E ADHURIMIT

04/28/2019

Mesazhi: Në fillimet e botës Zoti Perëndi e krijoi njeriun e parë me kapacitetin për t’i shërbyer Perëndisë dhe me përgjegjësinë për të mbajtur urdhërimet e Tij duke e vendosur njeriun në një ambient të përsosur me çdo gjë të siguruar dhe duke e kompletuar atë me një p...

04/21/2019

Ringjallja e Jezusit ndryshoi përfundimisht mënyrën si e panë dhe e jetuan jetën e tyre dishepujt e Tij. 

Jezusi “pas vuajtjes së Tij, iu paraqit i gjallë me shumë prova bindëse, duke u parë prej tyre për dyzet ditë dhe duke folur për gjërat e Mbretërisë së Perëndisë.”...

04/14/2019

Mesazhi: Le të pushojmë plotësisht te Perëndia që përfundoi plotësisht veprën e Tij të përsosur të krijimit në mënyrë të plotë në gjashtë ditë dhe pushoi ditën e shtatë dhe e shenjtëroi atë sepse vetëm Ai mund të na japë pushimin e vërtetë. 

Te Zanafilla 2:1-3 gjejmë 3...

04/07/2019

Mesazhi: Meqenëse ne jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë për të përfaqësuar Atë në mbretërinë e Tij të mirë që Ai e ka krijuar që ne ta gëzojmë dhe sundojmë, vetëm Perëndia mund të na kënaqë përmes njohjes dhe bërjes së vullnetit të Tij zbuluar në Fjalën e Tij. ....

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.