SHERBESA E ADHURIMIT

08/25/2019

Mesazhi: Për shkak se Perëndia na ka shpëtuar dhe vepron në ne dëshirën dhe veprimin për t’ju bindur Perëndisë, le të vëmë vazhdimisht në jetë shpëtimin tonë duke iu bindur Perëndisë në çdo fushë të jetës tonë për adhurimin, kënaqësinë dhe lavdinë e Tij. 

I. Vini në jet...

08/18/2019

Ideja Kryesore: Në këtë pasazh të mrekullueshëm Pali lavdëron përulësinë dhe lartësimin e Jezusit, që duhet të na çojë të gjithë neve që ta imitojmë shembullin e Jezusit dhe ta adhurojmë Atë si Zot i të gjithëve.

Nga ky pasazh do të shikojmë tre aspekte kryesore se si t...

08/11/2019

A. Cilat janë motivimet për unitetin shpirtëror? (vargu 1)
     Së pari:       nëse (ka) ndonjë inkurajim në Krishtin
     Së dyti:       nëse (ka) ndonjë ngushëllim të dashurisë
     Së treti:       nëse (ka) ndonjë ba...

08/04/2019

Mesazhi: Ne do të përjetojmë gëzimin e Zotit kur ne si qytetarë të mbretërisë së Perëndisë në botë do të jetojmë në mënyrë të denjë për ungjillin e Krishtit ndërsa qëndrojmë fort në Zotin me një frymë të përbashkët duke luftuar së bashku për përhapjen e ungjillit të Ti...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.