SHERBESA E ADHURIMIT

10/27/2019

Shtatë Bekime që Ne Kemi në Krishtin

1. Ai na ka bekuar ne me çdo bekim frymëror. (v. 3) 
2. Ai na zgjodhi ne. (v. 4)
3. Ai na paracaktoi ne për adoptim. (v. 5-6) 
4. Ai na shpengoi ne. (v. 7-8a)
5. Ai na bëri të njohur misterin e vullnetit të Tij. (v. 8b-10)
6. Ai na k...

10/20/2019

Përse Gjoni 2:13-25? Fryma e Shenjtë ashtu sikurse paraqitet përmes shkrimeve të Gjonit, do që ju të dini që Jezusi zë besë në besimin tuaj nëse ju besoni tek Fjala e Perëndisë. Tre pyetje që duhet t’i përgjigjeni për të ditur nëse jeni i Krishterë apo thuajse i Krisht...

10/13/2019

Mesazhi: Që ne kisha e Krishtit të ecim në mënyrë të qëndrueshme në Zotin, për të vazhduar të rritemi në karakterin e Tij  dhe të dëshmojmë fuqinë transformuese të ungjillit të Tij botës së rënë, le të ecim në dashurinë e Tij, lavdinë e Tij, qëndrimin e Tij, gëzimin e...

10/06/2019

Mesazhi: Si qytetarë të qiellit për lavdinë Perëndisë dhe gëzimin tonë, le të shenjtërohemi duke dalluar dhe ndjekur shembujt e perëndishëm dhe ndaluar së ndjekuri të gjithë shembujt e paperëndishëm, duke i mbajtur sytë te shpresa jonë e përjetshme, ardhja e dytë e Jez...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.