SHERBESA E ADHURIMIT

01/27/2020

Mesazhi: Perëndia është i drejtë, i mëshirshëm dhe i hirshëm, prandaj Ai siguron një rrugë shpëtimi për të gjithë ata që pendohen dhe besojnë te Ai për shpëtimin e tyre (Zanafilla 3:1-24)  

Te Zanafilla 3:20-24 flijimi është i nevojshëm për dy arsye që kanë të bëjnë me...

01/20/2020

Tema: Perëndia na ka dhënë gjithçka që na duhet për të jetuar një jetë të perëndishme, prandaj le të bëjmë çdo përpjekje për t’u rritur shpirtërisht për të qenë sa më të frytshëm në njohjen dhe lavdërimin e Zotit tonë Jezu Krisht.

Le të shohim tre aspekte ose komponentë...

01/13/2020

Tema: Zoti ynë Jezu Krisht i ka dhënë kishës drejtuesit e saj që përmes shërbesës së tyre të rrisë dhe pajisë çdo pjesëtar të trupit të Tij, kishës së Tij për rritjen e kishës dhe përmbushjen e misionit të saj, për shpëtimin e shpirtrave, për lavdinë e Tij. 

 I. Krishti...

01/06/2020

Tema: Njeriu i lumtur është njeriu që ka njohur Zotin dhe ecën në bindje ndaj Fjalës së Zotit në çdo fushë të jetës së tij.  

Psalm 1 paraqet dy portrete, portretin e njeriut të perëndishëm dhe njeriut të pa-perëndishëm dhe rrjedhimet e jetëve të tyre.
I. Portreti i nje...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.