SHERBESA E ADHURIMIT

03/23/2020

Mesazhi i vargut 28: Shpresa jonë e lavdishme është e sigurt sepse Perëndia bashkëvepron për të mirën tonë të përjetshme të gjitha gjërat për të gjithë ne që e duam Perëndinë dhe jemi thirrur sipas qëllimit të Tij, prandaj binduni Fjalës së Tij në çdo situatë për lavdi...

03/16/2020

Letra e Filipianeve: Jezusi gëzimi ynë. Gëzimi nuk varet nga rrethanat e mira, por nga marrëdhënia jonë me Zotin Jezu Krishtin madje edhe në mes të vuajtjeve. Gëzimi është prania frymërore e Zotit. 

"Gëzimi është një siguri e thellë që Perëndia i ka ka të gjitha gjërat...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.