çdo të shtunë
ora 16:00

Kush jemi ne

Të Rinjtë e Hirit është një grup (12-18vjeç), që ndjekin Jezus Krishtin dhe dëshirojnë të nderojnë Perëndinë duke zbatuar Fjalën e Tij të mjaftueshme në të gjitha fushat e jetës. Ne kërkojmë që të bëjmë këtë duke u rritur fortë në fjalën e Perëndisë, duke arritur të tjerët, duke shërbyer së bashku, duke plotësuar nevojat e të tjerëve, dhe forcimit të tjerët në fjalën e Perëndisë.

Vizioni

Rritja e përfshirjes të të Rinjve të Hirit në shërbim të komunitetit të Komunës së Parisit si mjet arritje të njerëzve për kishën dhe një mundësi për dishepullizi gjatë shërbimint. Rritja e njohurisë së Fjalës së Perëndisë te adoleshentët përmes Biblës.

Misioni

Të Rinjtë e Hirit ekzistojnë t'i sjellin lavdi Perëndiës duke fituar njerëzit për Jezu Krishtin, duke i pajisur ata të jenë dishepuj më besnik dhe duke ndihmuar prindrit. 

Takimi Kryesor

 • Fokusi: Për të mësuar adoleshentët rreth Fjalës së Perëndisë dhe duke i nxitur ata që të ecin me Perëndinë.
   

 • Kur dhe Ku: Të shtunën në orën dimerore 4:00 (16:00) dhe në orën 5:00 (17:00) tek ndërtesa e Kishës së Hirit 

Studimi i Djemve

 • Fokusi: Për të studiuar së bashku tema të veçanta në këndvështrimin Biblik
   

 • Kur dhe Ku: Çdo të premte 

  • Vajzat ora 4:30 tek ndërtesa e Kishës së Hirit​

  • Djemt ora 6:15 tek shtëpia e Gazit. ​​

Kampet Verore

Çdo vit në verë ne organizojmë kamp për të rinjtë e moshës 12-18 vjeç. Ku për 1 javë ata kanë mundësi për të mësuar nga fjala e Perëndisë.....