Dhjakët e Kishës së Hirit

Kreshnik Grezda
nikgrezda@gmail.com

Lizzy Grezda lizzygrezda@gmail.com

 Angjelos Shkurti angjelosshkurti@gmail.com