Qëllimi & Pamja e Përgjithshme

Dhe kushdo që merr pjesë në garë kontrollon veten në të gjitha dhe ata e bëjnë këtë për të marrë një kurorë që prishet kurse ne për një kurorë që nuk prishet. 1 Korintasve 9:25

Seminare Themelore:

Si na drejton Perëndia

Mësimi 1

Mësimi 2

Mësimi 3

Klasat kyçe në Kishën e Hirit Tiranë janë krijuar për të na trajnuar në ndjekjen tonë të Jezus Krishtit.

 

Pjesë e këtij programi janë 7 klasa të ndryshme

  • Rëndësia e anëtarësisë përfshin 6 klasa të nevojshme për anëtarësim

  • Bazat na ndihmojnë të rrënjosemi në disiplinat bazë të jetës së krishterë 

  • Pamje e përgjithshme e Biblës synon të na ndihmojë të kuptojmë më mire shkrimin. 

  • Histori & Teologji na prezanton me historinë dhe doktrinën e kishës. 

  • Rolet e krishtera vë në praktikë urtësinë e Perëndisë përsa i përket marrëdhënieve tona 

  • Dishepullizimi i krishterë na meson si të rritemi si të krishterë 

  • Përfshirja në botë na mëson si të ndajmë Ungjillin e Krishtit në botë