Pleqtë e Kishës së Hirit

1 Timoteut 3:1-7

Kjo fjalë është e sigurt: Në qoftë se dikush dëshiron të bëhet peshkop, dëshiron një punë të mirë."

Duhet, pra, që peshkopi të jetë i patëmetë, burrë i një gruaje të vetme, të jetë i përmbajtur, i arsyeshëm, i matur, mikpritës, i zoti të mësojë të tjerët, të mos jepet pas verës, të mos jetë i dhunshëm, të mos jetë koprac, por i butë, jo grindavec, të mos lakmojë paranë; njeri që e qeveris mirë familjen e vet dhe i ka fëmijët të bindur me çdo lloj mirësjellje; (sepse në qoftë se dikush nuk di të qeverisë familjen e vet, si do të kujdeset për kishën e Perëndisë?). 

Të mos jetë i posakthyer në besim, që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në gabimet e djallit.

Madje duhet që ai të ketë dëshmim të mirë edhe ndër të jashtmit, që të mos shahet dhe të bjerë në lakun e djallit.

Genci Cesula

Tel: +355 68 206 1203

E-mail: gcesula@gracechurch.org.al

Arben Sinani

Tel: +355 67 455 1972

E-mail: arbensinani72@gmail.com

Astrit Allushi

Tel: +355 68 902 7427

E-mail: astritallushi@gmail.com

Pastorët e kishës drejtojnë nga ana shpirtërore kishën dhe mbikëqyrin shërbesa e kishës. Efesianëve 4:11-12 shpreh qartë që detyra e pastorëve është për të përgatitur shenjtërorët për të kryer veprën e shërbesës në kishë.