Power Pointet

Power Pointet e Konferencës së Roformimit

Autoriteti dhe pagabueshmëria e Biblës

Data: 12-13 Nëntor 2015
Kisha e Hirit Tiranë
Folës: Dr. William B. Barrick

Temat: 
1- A ka qene me te vertete Adami njeriu i pare?
2- Sa e vjeter eshte Toka jone?
3-Besueshmeria dhe Autoriteti i Dhjates se Vjeter
4- Vazhdueshmeri apo pavazhdueshmeri?
    A ka konflikt midis Dhjates se Vjeter dhe Dhjates se Re?