22 Nëntor 2015

November 22, 2015

Tema: Perëndia e ka dhënë Fjalën e Tij të plotë dhe të mjaftueshme që të jetë autoritet ynë i vetëm përfundimtar në çdo aspekt të jetës tonë në jetën e përditshme që ne si njerëzit e Tij të jemi tërësisht të pajisur për çdo vepër të mirë për lavdinë e Tij. 

Do të shohim dy arsye kryesore pse Fjala e Perëndisë duhet të jetë më i rëndësishme për ne sesa ushqimi i përditshëm dhe më e rëndësishme sesa nevojat tona më themelore dhe dëshirat tona në këtë botë: 

I. Bibla është Fjala e plotë dhe e mjaftueshme e Zotit (2 Tim. 3:16a)

II. 4 Rrjedhime kryesore që Bibla është Fjala e Zotit për ne (2 Tim. 3:14-17). 
A. Fjala e Zotit duhet të jetë supreme në jetët tona (2 Tim. 3:14)
1. Në shtëpitë tona (2 Tim. 3:14)
2. Në kishë (2 Tim. 4:1-3)

B. Fjala e Zotit na shenjtëron (2 Tim. 3:16-17)
Fjala e Zotit na shpëton (2 Tim. 3:15)
Fjala e Zotit na mëson (2 Tim. 3:16b)
Fjala e Zotit na bind (2 Tim. 3:16c)
Fjala e Zotit na ndreq ( 2 Tim. 3:16d)
Fjala e Zotit na udhëzon (2 Tim. 3:16e)
Fjala e Zotit na pajis (2 Tim 3:17)

C. Fjala e Zotit është e mjaftueshme për ne 
1. Le t’i besojmë Fjalës së Zotit.
D. Fjala e Zotit na kënaq 
1. Le të festojmë në Fjalën e Zotit.

 

 

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.