Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

22 Nëntor 2015


Tema: Perëndia e ka dhënë Fjalën e Tij të plotë dhe të mjaftueshme që të jetë autoritet ynë i vetëm përfundimtar në çdo aspekt të jetës tonë në jetën e përditshme që ne si njerëzit e Tij të jemi tërësisht të pajisur për çdo vepër të mirë për lavdinë e Tij. Do të shohim dy arsye kryesore pse Fjala e Perëndisë duhet të jetë më i rëndësishme për ne sesa ushqimi i përditshëm dhe më e rëndësishme sesa nevojat tona më themelore dhe dëshirat tona në këtë botë: I. Bibla është Fjala e plotë dhe e mjaftueshme e Zotit (2 Tim. 3:16a) II. 4 Rrjedhime kryesore që Bibla është Fjala e Zotit për ne (2 Tim. 3:14-17). A. Fjala e Zotit duhet të jetë supreme në jetët tona (2 Tim. 3:14) 1. Në shtëpitë tona (2 Tim. 3:14) 2. Në kishë (2 Tim. 4:1-3) B. Fjala e Zotit na shenjtëron (2 Tim. 3:16-17) Fjala e Zotit na shpëton (2 Tim. 3:15) Fjala e Zotit na mëson (2 Tim. 3:16b) Fjala e Zotit na bind (2 Tim. 3:16c) Fjala e Zotit na ndreq ( 2 Tim. 3:16d) Fjala e Zotit na udhëzon (2 Tim. 3:16e) Fjala e Zotit na pajis (2 Tim 3:17) C. Fjala e Zotit është e mjaftueshme për ne 1. Le t’i besojmë Fjalës së Zotit. D. Fjala e Zotit na kënaq 1. Le të festojmë në Fjalën e Zotit.