Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

24 Prill 2016 Romakëve 8:5-8 Pjesa 1 Si të fitojmë mbi mëkatin me anë të Frymës?


Tema: Le të vendosim vazhdimisht në mendjen tonë gjërat e Frymës së Shenjtë të Perëndisë që banon në ne në mënyrë që të përjetojmë jetën dhe paqen, që t’i bindemi Perëndisë dhe t’i pëlqejmë Atij.

Kontrasti i jetës në marrëdhënie me Perëndinë dhe pa Perëndinë dallohen nga katër kontraste:

1.Dy perspektiva krejt të ndryshme të kundërta të udhëhequra nga dy lloj modele jete krejt të ndryshme të kundërta: Jeta sipas mishit preokupuar me gjërat e mishit dhe jeta sipas Frymës preokupuar me gjërat e Frymës (Rom. 8:5)

2.Dy rezultate krejt të ndryshme të kundërta: Dy gjendje frymërore: Vdekje ose jetë, armiqësi ose paqe (Rom. 8:6)

3.Dy qëndrime krejt të ndryshme të kundërta: Nuk i nënshtrohet dhe nuk mund t’i nënshtrohet Perëndisë dhe bindje ndaj Perëndisë (Rom. 8:7)

4.Dy qëllime krejt ndryshme të kundërta: Që i pëlqen vetëm vetes, por nuk mund t’i pëlqejë Perëndisë dhe t’i pëlqejë Perëndisë (Rom. 8:8).