25-26 Qershor 2016 Mini konferenca e Kishës së Hirit "Familja si gjithmonë"

June 25, 2016

 

Sesioni 1 Miete e botsë përkindër të vërtetave të biblike në lidhje me beqarinë 

Sesioni 2 Si duhet të mendojnë beqarët në lidhje me familjen dhe martesën 

Sesioni 3 Ndërveprimi bazuar në ungjillin në marrëdhënie

Sesioni 4 Përkohshmëria e martesës për të krishterët 

Sesioni 5 Mitet e botës përkundër të vërtetave biblike për burrat dhe gratë 

Sesioni 6 Çfarë thotë bibla për burrat 

Sesioni 6 Çfarë thotë bibla për gartë 

Sesioni 7 Si martesat harmonike përqafojnë dhe i bëjnë jehonë zemrës së Perëndisë 

Sesioni 8 Parimet thelbësore për prindërimin 

Sesioni 9 Jeta e gjatë dhe e mirë e nderimit të babait dhe nënës 

Sesioni 10 Dy realitete praktike për familjet përgjithmonë 

 

 

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva