02 Tetor 2016 Romakëve 8:4-17 Pjesa 1 Duke jetuar si bijtë e Perëndisë: Fryma vërteton që jemi bijtë e Perëndisë

October 2, 2016

Duke jetuar si bijtë e Perëndisë: Fryma vërteton që jemi bijtë e Perëndisë Romakëve 8:14-17

Mesazhi: Të gjithë ata që janë të Krishtit kanë marrë një jetë të re me anë të Tij nga Perëndia dhe ata janë bij/bija të Perëndisë dhe prandaj ne duhet të mbajmë mend që ne jemi bijtë/bijat e Perëndisë në botë dhe duhet të jetojmë si të tillë për lavdinë e Jezu Krishtit, Birit të Tij me anë të Frymës së Shenjtë. 

Si e dimë që jemi fëmijë të Perëndisë dhe si të jetojmë si bijtë e Tij? 
Katër dëshmi që na jep Fryma e Shenjtë duke na dëshmuar që jemi bijtë e Perëndisë dhe që të jetojmë plotësisht si bijtë e Perëndisë:

1 - Bijtë e Perëndisë Fryma e Shenjtë e Perëndisë i drejton në shenjtëri. (8:14)
a) Çfarë do thotë që Fryma i udhëheq bijtë e Perëndisë?
b) Në çfarë i udhëheq Bijtë e Perëndisë? 
c) Si na udhëheq Fryma e Shenjtë?


2 - Bijtë e Perëndisë, Fryma e Shenjtë i drejton të kenë një marrëdhënie me Perëndinë si “Babin e tyre frymëror” të vërtetë. (8:15)

 

3 - Bijve të Perëndisë, Fryma e Shenjtë e Perëndisë iu dëshmon që ata janë bij të Perëndisë (8:16)

 

4 - Bijve të Perëndisë, Fryma e Shenjtë iu jep sigurinë që janë trashëgimtarë të Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtarë të Krishtit, por jo lehtësi dhe rehati. 
 

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.