Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

02 Tetor 2016 Romakëve 8:4-17 Pjesa 1 Duke jetuar si bijtë e Perëndisë: Fryma vërteton që jemi bijtë


Duke jetuar si bijtë e Perëndisë: Fryma vërteton që jemi bijtë e Perëndisë Romakëve 8:14-17

Mesazhi: Të gjithë ata që janë të Krishtit kanë marrë një jetë të re me anë të Tij nga Perëndia dhe ata janë bij/bija të Perëndisë dhe prandaj ne duhet të mbajmë mend që ne jemi bijtë/bijat e Perëndisë në botë dhe duhet të jetojmë si të tillë për lavdinë e Jezu Krishtit, Birit të Tij me anë të Frymës së Shenjtë.

Si e dimë që jemi fëmijë të Perëndisë dhe si të jetojmë si bijtë e Tij? Katër dëshmi që na jep Fryma e Shenjtë duke na dëshmuar që jemi bijtë e Perëndisë dhe që të jetojmë plotësisht si bijtë e Perëndisë:

1 - Bijtë e Perëndisë Fryma e Shenjtë e Perëndisë i drejton në shenjtëri. (8:14) a) Çfarë do thotë që Fryma i udhëheq bijtë e Perëndisë? b) Në çfarë i udhëheq Bijtë e Perëndisë? c) Si na udhëheq Fryma e Shenjtë?

2 - Bijtë e Perëndisë, Fryma e Shenjtë i drejton të kenë një marrëdhënie me Perëndinë si “Babin e tyre frymëror” të vërtetë. (8:15)

3 - Bijve të Perëndisë, Fryma e Shenjtë e Perëndisë iu dëshmon që ata janë bij të Perëndisë (8:16)

4 - Bijve të Perëndisë, Fryma e Shenjtë iu jep sigurinë që janë trashëgimtarë të Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtarë të Krishtit, por jo lehtësi dhe rehati.


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.