30.10.2016 Abetarja e Ungjillit (Dobitë e Ungjillit në Jetën e Përditëshme)

October 30, 2016

Lutja e Palit
“Prandaj edhe unë, qëkur dëgjova për besimin tuaj në Jezu Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj gjithë shenjtorëve, nuk pushoj së falënderuari për ju dhe duke ju kujtuar në lutjet e mia, 

 

Kërkesa
“që Perëndia i Zotit tonë Jezu Krisht, Ati i lavdisë, t'ju japë juve Frymën e diturisë dhe të zbulesës, në njohurinë e tij, dhe t'u ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët.”
Efesianëve 1:15-18

 

Praktika
Sfida 3X3
Lexoje 3 herë në javë
Mëndoje 3 herë në ditë
Zbatoje në 3 mënyra specifike

 

Lavdia e Perëndisë
“Jotja, o Zot, është madhështia, fuqia, lavdia, shkëlqimi, madhëria, sepse gjithçka që është në qiell dhe mbi tokë është jotja. E jotja o Zot është mbretëria, dhe ti ngrihesh sovran mbi gjithçka.”
1 Kronikave 29:11
Adhurim
Falënderim
Dorëzim
Stresi, Shqetësimet  - paqe
Lakmia, Zilia – kënaqësi
Deshpërimi - Shpresë

 

Mëkati im nda Perëndisë
“Ne kemi mëkatuar dhe kemi vepruar në mënyrë të çoroditur, kemi qenë të këqij dhe u rebeluam, duke u larguar nga urdhërimet e tua dhe nga dekretet e tua.” Danieli 9:5

 

Puna e Perëndisë për mua
“Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.”
2 Korintasve 5:21
Mahnitje
Dashuri
Mirënjohje
Hhakmarrja- Falje
Egoizmi– Përulje
Urrejtja - Dashuri

 

Shpëtimi im
“Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim.”
1 Korintasve 1:30
Siguri
Shpresë
Bindje
Falja e plotë
Birësimi
Fuqia
Trashëgimia
Fryma e shenjtë

 

“Mbretëria e qiejve i ngjan një tregtari që shkon të kërkojë margaritarë të bukur. Dhe, kur gjen një margaritar me vlerë të madhe, shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen.”
 Mateu 13:45-46
 

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.