Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

30.10.2016 Abetarja e Ungjillit (Dobitë e Ungjillit në Jetën e Përditëshme)


Lutja e Palit “Prandaj edhe unë, qëkur dëgjova për besimin tuaj në Jezu Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj gjithë shenjtorëve, nuk pushoj së falënderuari për ju dhe duke ju kujtuar në lutjet e mia,

Kërkesa “që Perëndia i Zotit tonë Jezu Krisht, Ati i lavdisë, t'ju japë juve Frymën e diturisë dhe të zbulesës, në njohurinë e tij, dhe t'u ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët.” Efesianëve 1:15-18

Praktika Sfida 3X3 Lexoje 3 herë në javë Mëndoje 3 herë në ditë Zbatoje në 3 mënyra specifike

Lavdia e Perëndisë “Jotja, o Zot, është madhështia, fuqia, lavdia, shkëlqimi, madhëria, sepse gjithçka që është në qiell dhe mbi tokë është jotja. E jotja o Zot është mbretëria, dhe ti ngrihesh sovran mbi gjithçka.” 1 Kronikave 29:11 Adhurim Falënderim Dorëzim Stresi, Shqetësimet - paqe Lakmia, Zilia – kënaqësi Deshpërimi - Shpresë

Mëkati im nda Perëndisë “Ne kemi mëkatuar dhe kemi vepruar në mënyrë të çoroditur, kemi qenë të këqij dhe u rebeluam, duke u larguar nga urdhërimet e tua dhe nga dekretet e tua.” Danieli 9:5

Puna e Perëndisë për mua “Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.” 2 Korintasve 5:21 Mahnitje Dashuri Mirënjohje Hhakmarrja- Falje Egoizmi– Përulje Urrejtja - Dashuri

Shpëtimi im “Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim.” 1 Korintasve 1:30 Siguri Shpresë Bindje Falja e plotë Birësimi Fuqia Trashëgimia Fryma e shenjtë

“Mbretëria e qiejve i ngjan një tregtari që shkon të kërkojë margaritarë të bukur. Dhe, kur gjen një margaritar me vlerë të madhe, shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen.” Mateu 13:45-46


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.