Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

11 Dhjetor 2016 Gjoni 1:4-8 (Lavdia e Mishërimit)


Mesazhi: Jezu Krishti është Biri i përjetshëm i Perëndisë që u bë njeri që ne të njohim Perëndinë dhe përjetojmë dashurinë dhe të vërtetën e Tij dhe përmes nesh bota të njohë dashurinë dhe të vërtetën e Perëndisë.

1 - Mishërimi i Perëndisë: Perëndia na është zbuluar në mënyrën më të plotë dhe përfundimtare, në mënyrë të mrekullueshme dhe mistershme në Jezu Krishtin, Birin e përjetshëm i Tij i cili bë njeri dhe banoi mes njerëzve (Gjoni 1:14)

2 - Dëshmia e Hyjnisë së Tij: Jezu Krishti është Biri i përjetshëm i Perëndisë (Gjoni 1: 15)

3 - Burimi i Hirit: Ne kemi marrë nga plotësia e Krishtit (Gjoni 1:16)

4 - Realizuesi i Hirit: Jezu Krishti solli Hirin e Perëndisë(Gjoni 1:17)

5 - Zbuluesi i Perëndisë: Jezu Krishti ka bërë të njohur Perëndinë (Gjoni 1:18)


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.