Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

18 Dhjetor 2016 Filipianëve 2:3-11


Tema: Do të shohim 3 të vërteta të mahnitshme në “punën paraprake” të lindjes së Krishtit

E Vërteta e Parë: Ai nuk mbahej fort pas pozicionit të Tij hyjnor. (v. 6) “i cili, edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndinë,”

Poezi/Himn: “Trajtë Perëndie” 1- Frymë – “Perëndia është Frymë” Gjoni 4:24

2- I Pafund – “Ja, qiejt dhe qiejt e qiejve nuk mund të të nxënë dhe aq më pak ky tempull që kam ndërtuar!”

1 Mbretërve 8:27

3- I Përjetëshëm – “nga mot dhe përjetë ti je Perëndia.” Psalm 90:2

4- I Pandryshueshëm – “Ati i dritave, pranë së cilit nuk ka ndërrim dhe as hije ndryshimi.” Jakobi 1:17

5- I Gjithpushtetshëm – “Ah, Zot, Zot! Ja, ti e krijove qiellin dhe tokën me fuqinë tënde të madhe dhe me krahun tënd të shtrirë. Nuk ka asgjë tepër të vështirë për ty.” Jeremia 32:17

6- Sovran – “Ai vepron si të dojë me ushtrinë e qiellit dhe me banorët e dheut. Askush nuk mund t'ia ndalë dorën ose t'i thotë: "Çfarë po bën?" Danieli 4:35

E Vërteta e Dytë: Ai e dorëzoi me dëshirë gjithë pushtetin, nderin dhe lavdinë që gëzonte. (v. 7) “por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit;”

E Vërteta e Tretë: Ai e përuli veten deri në pikën më të ulet. (v. 8) “dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme posi njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit.”

Praktika: Çfarë do të thotë kjo për ne – 3 praktika.

Praktika e Parë: Të përkulemi para Krishtit dhe ta rrëfejmë Atë si Zot. (v. 9-11) “Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër,” që në emër të Jezusit të përkulet çdo gju i krijesave (ose gjërave) qiellore, tokësore dhe nëntokësore, dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është Zot, për lavdi të Perëndisë Atë.”

Praktika e Dytë: Të kemi të njetin qëndrim që Krishti kishte. (v. 5) “Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin,” =“Këtë mëndoni”

Praktika e Tretë: T’i shërbejmë njeri-tjetrit. (v. 3-4) Mos mendojë secili për interesin e vet, por edhe atë të të tjerëve.”

“I denjë është Qengji që u ther, të marrë fuqinë, dhe pasurinë, dhe diturinë, dhe forcën, dhe nderin, dhe lavdinë, dhe bekimin!” Zbulesa 5:12


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.