08 Janar 2017 Le të duam njëri-tjetrin aq sa të korrigjojmë njëri-tjetrin!

January 8, 2017

Galatasve 6:1-5

Mesazhi: Le të ecim në Frymë duke e dashur aq njëri-tjetrin si vëllezër dhe motra të Krishtit saqë të korrigjojmë njëri-tjetrin me frymë butësie duke mbajtur barrët e njëri-tjetrit dhe secili duke mbajtur barrën e vet për ndërtimin e trupit të Krishtit. 

 

Dy urdhërime për t’u kujdesuar për njëri-tjetrin me katër paralajmërime: 
I. Korrigjojeni njërit-tjetrin (v.1a,b)
A. Le të kujdesemi si vëllezër dhe motra   
B. Vëllezërit dhe motrat e inkurajojnë njëri-tjetrin në jetën e krishterë    
C. Le të pranojmë përgjegjësinë si vëllezër të mbushur me Frymën e Shenjtë    
D. Le të korrigjojmë njëri-tjetrin    
E. Le të korrigjojmë njëri-tjetrin me frymë butësie 

 

II. Mbani barrët e njëri-tjetrit (v.2)
“Mbani barrët e njëri-tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit. ”


III. Katër paralajmërime      
A. Kujdes veten kur korrigjojmë (v.1c)    
B.  Kujdes me mendjemadhësinë (v. 3)     
C. Kujdes mos tregohesh i butë me veten (v.4)    
D. Kujdes me përtacinë (v.5)

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.