Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

08 Janar 2017 Le të duam njëri-tjetrin aq sa të korrigjojmë njëri-tjetrin!


Galatasve 6:1-5

Mesazhi: Le të ecim në Frymë duke e dashur aq njëri-tjetrin si vëllezër dhe motra të Krishtit saqë të korrigjojmë njëri-tjetrin me frymë butësie duke mbajtur barrët e njëri-tjetrit dhe secili duke mbajtur barrën e vet për ndërtimin e trupit të Krishtit.

Dy urdhërime për t’u kujdesuar për njëri-tjetrin me katër paralajmërime: I. Korrigjojeni njërit-tjetrin (v.1a,b) A. Le të kujdesemi si vëllezër dhe motra B. Vëllezërit dhe motrat e inkurajojnë njëri-tjetrin në jetën e krishterë C. Le të pranojmë përgjegjësinë si vëllezër të mbushur me Frymën e Shenjtë D. Le të korrigjojmë njëri-tjetrin E. Le të korrigjojmë njëri-tjetrin me frymë butësie

II. Mbani barrët e njëri-tjetrit (v.2) “Mbani barrët e njëri-tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit. ”

III. Katër paralajmërime A. Kujdes veten kur korrigjojmë (v.1c) B. Kujdes me mendjemadhësinë (v. 3) C. Kujdes mos tregohesh i butë me veten (v.4) D. Kujdes me përtacinë (v.5)


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.