19 Shkurt 2017 Bashkësia Biblika Gjoni 11:1-44

February 19, 2017

 

1. Friendships focus on God’s glory / Miqësitë përqëndrohet në lavdinë e Perëndisë
2. Friendships are about helping people be a part of God’s plan / Miqësitë janë për të ndihmuar njerëzit të jenë pjesë e planit të Perëndisë.
3. Friendships have Sadness and Joy / Miqësitë kanë trishtim dhe gëzim

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva