09 Prill 2017 Romakëve 10:9-13 Si të bëhemi të drejtë sipas mënyrës së Perëndisë?

April 9, 2017

Mesazhi:Çdo njeri që beson me gjithë zemër në Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin e Tij të Ringjallur do të shpëtohet. 

Tre elemente thelbësore të besimit shpëtues: 
I. Njohja dhe pranimi i Shpëtimtarit të Ringjallur si Zot (Rom. 10:9a)

II. Besimi me gjithë zemër në Shpëtimtarin e Ringjallur si Zot (Rom. 10:9b-10) 

III. Hiri i Shpëtimtarit (Rom. 10:11-13)

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva