04 Qershor 2017 Romakëve 11:25-32 Për lavdinë e Perëndisë!

June 4, 2017

 

Mesazhi: Përlëvdojeni Perëndinë çdo ditë duke iu bindur Fjalës së Tij në çdo aspekt të jetës tuaj sepse Perëndia ynë është Perëndi sovran mbi çdo gjë, i vërtetë dhe zemërgjerë. 

Tre tipare të mrekullueshme të Perëndisë tonë të lavdishëm: 

I. Sovran (25-26a).
Përlëvdojeni Perëndinë sepse Ai është sovran (Romakëve 11:25-26a) 

II. I vërtetë (26b-29)
Vërtetësia e Perëndisë (Romakëve 11:26b-28)

III. Zemërgjerë (30-32). 
Perëndia është zemërgjerë (Rom. 11:30-32)

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva