Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

13 Gusht 2017 Fryti i Frymes ne Pune


Mesazhi: Te Galatasve 5:13-26 do të shohim 2 të vërteta në lidhje me frytin e Frymës dhe se si këto zbatohen në punë. Fryti i Frymës: “Por fryti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli.” (v. 22) 1. Kemi liri në Krishtin (13-15; 5:1) - jo si një rast për mishin (13, 15) - por për të shërbyer me dashuri (13-14) 2. Kemi luftë në vetvete (v. 16-26) - Realiteti i luftës (16-18) - Rezultatet e luftës (19-23) Realiteti i Luftës 1. “Personazhe” në luftë (16-17) 2. Praktika në luftë (16, 18) Rezultatet e Luftës 1. Veprat e Mishit (19-21) 2. Fryti i Frymës (22-23) Vargje përmbledhëse (24-26) - baza e luftës (24) - vazhdimësia e luftës (25-26)


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.