20 Gusht 2017 Puno për Perëndinë

August 20, 2017

 

1. Mbani mend se për kë punoni
 
    - Për Krishtin
      Efesianëve 6:5 -  “porsi Krishtit,” 
      Efesianëve 6:6 -  “si shërbëtorë të Krishtit,” 
      Efesianëve 6:7 -  “si për Krishtin dhe jo si për njerëzit.” 

2. Punoni më shumë sesa për pagën
  
    - Punoni me zemër
      Efesianëve 6:5 - “në thjeshtësinë e zemrës suaj,”
      Efesianëve 6:6 - “duke bërë vullnetin e Perëndisë me zemër.”
      Efesianëve 6:7 - “duke shërbyer me dashuri,”

Punoni për shpërblimin që jep Perëndia

Romakëve 6:23 - “Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë.”

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva