Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

20 Gusht 2017 Puno për Perëndinë


1. Mbani mend se për kë punoni - Për Krishtin Efesianëve 6:5 - “porsi Krishtit,” Efesianëve 6:6 - “si shërbëtorë të Krishtit,” Efesianëve 6:7 - “si për Krishtin dhe jo si për njerëzit.”

2. Punoni më shumë sesa për pagën - Punoni me zemër Efesianëve 6:5 - “në thjeshtësinë e zemrës suaj,” Efesianëve 6:6 - “duke bërë vullnetin e Perëndisë me zemër.” Efesianëve 6:7 - “duke shërbyer me dashuri,”

Punoni për shpërblimin që jep Perëndia

Romakëve 6:23 - “Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë.”


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.