Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

17 Shtator 2017 Bibla - Si arriti te ne?


Qëllimet tona:

Të shohim arsye pse Bibla është e besueshme.

Të mësojmë fakte rreth transmetimit të Biblës.

Të kuptojmë rrjedhimet e këtyre fakteve për jetën tonë të përditëshme.

Përqasja jonë:

Nuk e lexojmë me presupozime të kundër mbinatyrshme.

Nuk e lexojmë me presupozimin që është thjeshtë një libër njerëzor.

Nuk i lexojmë pjesët historike dhe arkeologjike të Biblës si të pavlefshme.

Rredhime:

Bibla që ne kemi është e vërtetuar.

Sulmet kundër Biblës janë të motivuara nga armiqësia ndaj Biblës, dhe jo nga faktet.

Mund të pajisesh veten me fakte për të dhënë një arsye për besimin tënd.


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.